การสอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2555 ^^

การสอบปลายภาคเรียน ปีการศึกษา 2555 ^^กำลังจะเริ่มขึ้นในวันพรุ่งนี้…ขอให้ักเรียนทุกคนสอบผ่านนะค่ะ

Advertisements

การวาดภาพกราฟิกเบื้องต้น

โปรแกรมสำหรับงานกราฟิกเป็นส่วนที่สำคัญยิ่งในการใช้ความสามารถของ คอมพิวเตอร์ผลิตผลงานกราฟิก  ในปัจจุบันมีโปรแกรมสำหรับใช้ทำงานกราฟิกเป็นจำนวนมาก

อบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์การเรียนการสอนโรงเรียนในฝัน

อบรมเชิงปฏิบัติการศูนย์การเรียนการสอนโรงเรียนในฝันกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(รุ่นที่ 1-3) วันที่ 9-10 สิงหาคม 2555
ณ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  ลำลูกกา